Profile

田中 寿樹  Toshiki TANAKA
学部4年
mail
kotobuk1-12@fuji.waseda.jp

学歴
2016年 早稲田大学高等学院 卒業
2016年 早稲田大学先進理工学部生命医科学科 入学

所属グループ
物理化学班

研究テーマ
2次元金属ナノ構造体におけるキラル光学的性質の解明

研究キーワード
2次元キラリティ、近接場、プラズモン
tanaka